İşyeri Sigortası

Sigorta poliçenizi düzenleyecek olan acente yada aracı kuruluşa doğru ve tam bilgi verin

Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalının beyan esasına beyanına göre yapılmaktadır. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak biçimde teminatları içermesi için sigorta şirketine tam ve doğru bildirimde bulunmalıdır. ters takdirde, sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı yada eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.

 

Poliçenizin tamamını okuyun

Sigorta poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi içinde yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların adalet ve yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin daima incelenmesi gerekmektedir.

 

Poliçenizdeki tüm Sigorta şart ve klozları inceleyin

Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından poliçe ekinde sigorta ettirene verilmektedir.

Söz konusu genel şartların, satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman ileride karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.

 

Sigorta teminatlarının kapsam ve içeriğini tam olarak inceleyin

Sigorta satın alırken teklifinizde bulunan kapsam ve içerik ile ilgili geniş bilgi almanız yararınıza olacaktır. Her sigorta şirketi kendi bünyesinde farklı teminat hasarsızlık koruma mini onarım yedek araç vb. teminatları içeren paket poliçeleri avantajlı şekilde sunmaktadırlar. Bu nedenle ucuz fiyat ararken sigortacınızın sizi yönlendireceği sigorta şirketinden temin etmeniz yararınıza olacaktır.